Badanie wzroku w Łodzi – salon Greta 

(gr. optos = widziany, metreo = mierzenie)

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu. (Źródło: Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki).

Optometrysta zajmuje się badaniem wzroku i dostarczaniem narzędzi do korekcji wad.

 Optometria obejmuje również diagnozowanie chorób oczu oraz rehabilitację układu wzrokowego. Jest to zawód autonomiczny i regulowany. 

Optometryczne badanie wzroku jest specjalistycznym badaniem wykonywanym przez magistra optometrii, który uzyskał nr optometrysty nadawany przez PTOO. Badanie obejmuje wiele procedur oceniających funkcjonowanie układu wzrokowego. Ma na celu prawidłowy dobór okularów lub innej metody korekcji wzroku.

Nasz optometrysta

Optometryczne badanie wzroku wykonuje u nas Aleksandra Urbanowska NO17302

  • Studia licencjackie na kierunku biofizyka spec. optyka okularowa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Studia magisterskie na kierunku optyka spec. optometria na Politechnice Wrocławskiej
  • Szkolenie i warsztaty „Interakcja soczewki i oka, Zdrowe i Komfortowe Widzenie”
  • Kurs z terapii widzenia u prof. W.C. Maples’a.
  • Warsztaty podczas konferencji Kontaktologia pediatryczna z „Techniki aplikacji soczewek kontaktowych u niemowląt i małych dzieci”
  • Udział w międzynarodowej konferencji Optometria2017
  • Warsztaty podczas międzynarodowej konferencji Optometria2017 z „Postawy oceny przedniego odcinka oka przy pomocy biomikroskopu”, „Dopasowanie soczewek kontaktowych u osób z wysokim astygmatyzmem” oraz „Podstawy oceny dna oka przy pomocy soczewki Volka”
  • Szkolenie „Wpływ profilu mocy w multifokalnych soczewkach kontaktowych na dobór soczewek u pacjenta”
  • Szkolenie „Podstawy badania z użyciem fluoresceiny”
  • Udział w międzynarodowej konferencji Optometria2018
  • Udział w międzynarodowej konferencji Optometria2019
 • Warsztaty podczas międzynarodowej konferencji Optometria2018 z „Nowe techniki badania i korygowania pacjentów prezbiopijnych oraz doboru soczewek progresywnych”, „Dobór dodatku do bliży u osób w wieku nieprezbiopijnym”, „Zasady doboru korekcji pryzmatycznej”, „Ocena przedniego odcinka oka przy pomocy barwników diagnostycznych”optyk

optometria certyfikatoptometria dokument optometria kontaktologia pediatrycznacertyfikat