OPTOMETRIA

(gr. optos = widziany, metreo = mierzenie)

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji
i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Źródło: Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

Badanie optometryczne jest badaniem specjalistycznym wykonywanym przez magistra optometrii posiadającego nr optometrysty nadawany przez PTOO. Badanie obejmuje wiele procedur oceniających funkcjonowanie układu wzrokowego.

Nasz optometrysta

Aleksandra Zamęcka NO17302

 • Studia licencjackie na kierunku biofizyka spec. optyka okularowa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Studia magisterskie na kierunku optyka spec. optometria na Politechnice Wrocławskiej
 • Szkolenie i warsztaty „Interakcja soczewki i oka, Zdrowe i Komfortowe Widzenie”
 • Kurs z terapii widzenia u prof. W.C. Maples’a.
 • Warsztaty podczas konferencji Kontaktologia pediatryczna z „Techniki aplikacji soczewek kontaktowych u niemowląt i małych dzieci”
 • Udział w międzynarodowej konferencji Optometria2017
 • Warsztaty podczas międzynarodowej konferencji Optometria2017 z „Postawy oceny przedniego odcinka oka przy pomocy biomikroskopu”, „Dopasowanie soczewek kontaktowych u osób z wysokim astygmatyzmem” oraz „Podstawy oceny dna oka przy pomocy soczewki Volka”
 • Szkolenie „Wpływ profilu mocy w multifokalnych soczewkach kontaktowych na dobór soczewek u pacjenta”
 • Szkolenie „Podstawy badania z użyciem fluoresceiny”
 • Udział w międzynarodowej konferencji Optometria2018
 • Warsztaty podczas międzynarodowej konferencji Optometria2018 z „Nowe techniki badania i korygowania pacjentów prezbiopijnych oraz doboru soczewek progresywnych”, „Dobór dodatku do bliży u osób w wieku nieprezbiopijnym”, „Zasady doboru korekcji pryzmatycznej”, „Ocena przedniego odcinka oka przy pomocy barwników diagnostycznych”optyk