DOBÓR KOREKCJI OKULAROWEJ

Badanie pod kątem doboru korekcji okularowej trwa około 30 – 45 min. Jest przeprowadzane  zgodnie ze standardem badania optometrycznego przedstawionym przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki i uwzględnia następujące elementy:

 

  • Wywiad

Przeprowadzany w formie rozmowy ma na celu sprecyzować potrzeby wzrokowe badanego oraz poznać historię jego widzenia, stanu zdrowia oraz noszonej do tej pory korekcji optycznej.

 

  • Badanie ostrości wzroku.

Ocena jednoocznej i obuocznej ostrości widzenia na dal i na bliż wzrokową.

 

  • Badanie autorefraktometrem (tzw. badanie komputerowe).

Wstępne badanie wady wzroku (refrakcji) każdego z oczu.

 

  • Subiektywny pomiar wady wzroku (refrakcji).

Dokładny dobór korekcji optycznej odbywa się przy użyciu wielu procedur badania refrakcji za pomocą foroptera i oprawy próbnej.

 

  • Ocena akomodacji, czyli mechanizmu pozwalającego widzieć wyraźnie w różnych odległościach.

 

  • Badanie widzenia obuocznego jest to ocena współpracy między oczami w aspekcie widzenia przestrzennego, ukrytych i jawnych zezów oraz zaburzeń wergencji.