DOBÓR OKULARÓW KOREKCYJNYCH

Badanie pod kątem doboru okularów trwa około 40 minut. Badanie jest przeprowadzane zgodnie ze standardem badania optometrycznego przedstawionego przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki i obejmuje następujące elementy:

  • Wywiad.

    Przeprowadzany w formie rozmowy ma na celu sprecyzować potrzeby wzrokowe badanego oraz poznać historię jego widzenia, stanu zdrowia oraz noszonej do tej pory korekcji optycznej.

  • Badanie ostrości wzroku.

    Ocena jednoocznej i obuocznej ostrości widzenia na dal i na bliż wzrokową.

  • Badanie autorefraktometrem (tzw. badanie komputerowe). Wstępne badanie wady wzroku (refrakcji) każdego z oczu.

  • Subiektywny pomiar wady wzroku (refrakcji). Dokładny dobór korekcji optycznej odbywa się przy użyciu wielu procedur badania refrakcji za pomocą foroptera i oprawy próbnej.

  • Ocena akomodacji, czyli mechanizmu pozwalającego widzieć wyraźnie w różnych odległościach.

  • Badanie widzenia obuocznego jest to ocena współpracy między oczami w aspekcie widzenia przestrzennego, ukrytych i jawnych zezów oraz zaburzeń wergencji.