DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Badanie pod kątem doboru soczewek kontaktowych trwa minimum 1h 30 min + czas nauki  pacjenta. Badanie jest przeprowadzane zgodnie ze standardem badania optometrycznego i doboru miękkich soczewek kontaktowych przedstawionym przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. Obejmuje następujące elementy: 

  • podstawowe badanie refrakcji jak opisano w zakładce dobór korekcji okularowej, 
  • wybór odpowiedniego trybu noszenia soczewek kontaktowych (jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych) oraz określenie parametrów soczewek próbnych (sferyczne, toryczne), 
  • założenie soczewek próbnych i okres adaptacji (około 30 min), 
  • ocena dopasowania, centracja, ruchomość, 
  • ocena ostrości wzroku, 
  • ocena oka po zdjęciu soczewek kontaktowych, 
  • nauka zakładania i zdejmowania soczewek kontaktowych. 

Podczas dopasowania pacjent zostanie poinformowany o korzyściach i zagrożeniach wynikających z użytkowania soczewek oraz sposobach ich pielęgnacji. 

Na wizycie kontrolnej pacjent otrzyma receptę na dopasowane soczewki kontaktowe oraz informację, jakich środków używać do ich pielęgnacji. 

Stosowanie soczewek oraz środków do ich pielęgnacji niedopasowanych przez specjalistę i pochodzących z niepewnych źródeł może być niebezpieczne. Zapraszamy do naszego salonu na profesjonalny dobór soczewek.